หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษาจัดค่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาจัดค่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา

admin student
25 พฤษภาคม 2562 16:55:20

กองพัฒนานักศึกษาจัดค่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา


       ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ ชลพฤกษ์ รีสอรท์ อ.บ้านนา จ.นครนายก ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดค่ายผู้นำนักศึกษา ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา และร่วมกันวางแบบแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในปีการศึกษา 2562


ภาพเพิ่มเติม https://bit.ly/2W2ZBTm และ https://bit.ly/2QlI7vs


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university