หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทาประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแก้ไข-ป้องกันเหตุเพลิงไหม้
สวนสุนันทาประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแก้ไข-ป้องกันเหตุเพลิงไหม้

admin student
23 มีนาคม 2562 16:04:53

เพิ่มเติมคลิ๊ก


สวนสุนันทาประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแก้ไข-ป้องกันเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 22 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมหัวหน้าฝ่ายสังกัดหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ทั้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดซ้ำและแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

www.ssru.ac.th

อรวรรณ สุขมา : รายงาน / ถ่ายภาพ