หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่

admin student
23 มีนาคม 2562 16:22:58


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ในโครงการธรรมศึกษา ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคมนี้ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


คุณสมบัติของผู้สมัครบวช
      ✳ มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี
      ✳ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีสารเสพติดให้โทษ


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.culture.ssru.ac.th พร้อมส่งใบสมัครด้วยตนเอง ที่อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จนถึงวันที่ 10 เมษายน นี้

#บวชฟรี #บวชไม่เสียค่าใช้จ่าย #บวชพระ


เพิ่มเติมคลิ๊ก