หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทาคว้า 5 ทอง 2 เงิน และ 5 ถ้วยรางวัล ในการแข่งขันกีฬายูโดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18
สวนสุนันทาคว้า 5 ทอง 2 เงิน และ 5 ถ้วยรางวัล ในการแข่งขันกีฬายูโดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18

admin student
23 มีนาคม 2562 16:29:52


สวนสุนันทาคว้า 5 ทอง 2 เงิน และ 5 ถ้วยรางวัล ในการแข่งขันกีฬายูโดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562

       ประเภทชาย
              รุ่น 66 กก. เหรียญเงิน อาท ธนบัตร หมู่มาก
              รุ่น 90 กก. เหรียญทอง โอด เทวินทร์ เลิศพนากร
              รุ่น 90 กก. เหรียญเงิน อาร์ม ธวัชชัย จันทร์ธนู

       ประเภทหญิง
              รุ่น 45 กก. เหรียญทอง ผึ้ง ชนิตา เขตรรัตน์
              รุ่น 48 กก. เหรียญทอง หลิน จักรวาล ดวงศรี
              รุ่น 52 กก. เหรียญทอง โอปอล ธัญมล ธัญปิยานนท์
              รุ่น 57 กก. เหรียญทอง ปลา สุขฤทัย หอมชื่น

       5 ถ้วย รางวัลได้แก่
              1.คะแนนรวมทีมชาย-หญิง
              2.คะแนนรวมทีมชาย
              3.คะแนนรวมทีมหญิง
              4.ผู้ฝึกสอนชายยอดเยี่ยม
              5.ผู้ฝึกสอนหญิงยอดเยี่ยม

เพิ่มเติมคลิ๊ก

#sddssru #ssru #student #university