หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

admin student
14 มีนาคม 2562 17:24:01


       เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวอัญชลี กันจู นักวิชาการศึกษา บุคลากรฝ่ายวินัยนักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมเดินทางนำเสนอผลงานวิชาการ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ซึ่งได้นำเสนอผลงาน เรื่อง School health administration use by knowledge management system technique  ภายใต้กิจกรรม The International Conference Business Education Social Sciences Tourism and Technology  ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562

       นอกจากเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานแล้ว  การประชุมนานาชาติดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ประกอบการ จากทั่วโลกสามารถแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้และแนวคิดที่หลากหลายระหว่างกัน นับว่าประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำมาพัฒนางาน ต่อไปได้