หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

admin student
10 เมษายน 2562 10:58:07


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นักศึกษารายเก่าที่กำลังศึกษาอยู่ และเคยกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ในปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 รหัส 61,60,59,58) มีความประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2562
????ขอให้เข้าร่วมประชุมในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4
????กำหนดการ

????รอบเช้า รหัสนักศึกษาที่เข้าร่วมปรaะชุม 58,59 ทุกคณะ/ทุกวิทยาลัย
08.30 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าห้องประชุม
09.00 น. เริ่มบรรยาย เรื่องการชำระหนี้คืน กยศ./กรอ.
10.00 น. บรรยายการกู้ยืม กยศ./กรอ. ในปีการศึกษา 2562
หมายเหตุ หากมาเกินเวลา 09.15 น.
ไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมให้รอประชุมในรอบบ่าย

????รอบบ่าย รหัสนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม 60,61 ทุกคณะ/ทุกวิทยาลัย
12.30 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าห้องประชุม
13.00 น. บรรยายการกู้ยืม กยศ./กรอ. ในปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษาเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง
หมายเหตุ
1. ขอให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อย
2. สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมา ดังนี้
- ปากกา หรือดินสอ สำหรับจดรายละเอียด
- กระดาษ หรือ สมุดโน๊ต
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 160 1354


https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/a.1603677939919642/2278964452390984/?type=3&theater