หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

admin student
10 เมษายน 2562 16:22:21


           ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นป ที่มีเรียนรายวิชาตามหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 3/2561 ผู้กู้ยืมรายเก่าที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม ในภาคเรียนที่ 3/2561 สามารถบันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ  e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 25620 และขอให้ผู้กู้ติดตามข่าวสารประกาศจากงานกองทุนฯเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในภาคเรียนที่ 3/2561


หมายเหตุ
ขอให้ผู้กู้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หากระบบปิดผู้กู้ยังไม่ดำเนินการ ผู้กู้จะไม่สามารถกู้ยืมได้ ในภาคเรียนที่ 3/2561สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องกองทุนฯ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02 160 1354