หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒน์ฯ เปิดบ้านรองรับและจัดห้องทำงานชั่วคราวสำหรับหน่วยงานจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
กองพัฒน์ฯ เปิดบ้านรองรับและจัดห้องทำงานชั่วคราวสำหรับหน่วยงานจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

admin student
08 พฤษภาคม 2562 18:50:33

กองพัฒน์ฯ เปิดบ้านรองรับและจัดห้องทำงานชั่วคราวสำหรับหน่วยงานจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา ได้รับการแจ้งเหตุ กรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 กองบริหารงานบุคคล ซึ่งกองพัฒนานักศึกษ ได้เปิดเป็นสถานที่รองรับสำหรับหน่วยงานที่อยู่ภายในสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองกลาง ฝ่ายกิจการสภา และงานวิเทศสัมพันธ์ นอกจากนั้น ยังมีหลายหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมกันแก้ไขปัญหา

       จากเหตุการณ์ดังกล่าว นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จึงได้ร่วมกันหารือกับทีมหัวหน้าฝ่ายกองพัฒนานักศึกษาทุกฝ่ายเพื่อเตรียมป้องกันและตั้งรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้ ซึ่งได้มอบหมายให้บุคลากรทุกคนดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารก่อนออกจากที่ทำงานทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ภายในอาคารต้องหมั่นตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผาไหม้หรือเหตุไฟฟ้าลัดวงจร นอกจากนั้น ยังได้หารือและแจ้งให้บุคลากรทุกฝ่ายปรับปรุง พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการให้บริการ โดยเน้นการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย การพูดจาเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร


http://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university