หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร

admin student
11 มีนาคม 2562 12:08:19


         วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เดินทางเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการเข้ารับการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าว ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ในการฝึกภาคสนามพร้อมทั้งบริการด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยจากการฝึก บริการอาหารว่างหลังการฝึก และสนับสนุนการควบคุมวินัยร่วมกับศูนย์ฝึก