หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรม “ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา”
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรม “ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา”

admin student
07 สิงหาคม 2562 12:22:57

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรม 

“ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้แทนอธิการบดี พร้อมด้วยนายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน เข้าร่วมกิจกรรม “ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา” เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”https://www.facebook.com/ssru.stu

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssr

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒสวนสุนันทา