หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ทัพนักกีฬาลูกพระนางคว้าชัย กีฬายูโดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่ 18
ทัพนักกีฬาลูกพระนางคว้าชัย กีฬายูโดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่ 18

admin student
08 พฤษภาคม 2562 18:41:18

ทัพนักกีฬาลูกพระนางคว้าชัย กีฬายูโดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่ 18


    กองพัฒนานักศึกษานำนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคว้า 5 ทอง 2 เงิน และ 5 ถ้วยรางวัล ในการแข่งขันกีฬายูโดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่ 18 2 ณ ชั้น 3 ซียูคอมเพลกซ์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 โดยได้รับรางวัล ดังนี้


ประเภทชาย

รุ่น

ประเภทรางวัล

นักกีฬา

66 กก.

เหรียญเงิน

“อาท” ธนบัตร หมู่มาก

90 กก.

เหรียญทอง

“โอด” เทวินทร์ เลิศพนากร
90 กก.

เหรียญเงิน

“อาร์ม”   ธวัชชัย จันทร์ธนู

ประเภทหญิง

รุ่น

ประเภทรางวัล

นักกีฬา

45 กก.

เหรียญทอง

“ผึ้ง“ ชนิตา เขตรรัตน์

48 กก.

เหรียญทอง

“หลิน“ จักรวาล ดวงศรี
52 กก.

เหรียญทอง

“โอปอล“ ธัญมล ธัญปิยานนท์
57 กก.

เหรียญทอง

“ปลา“ สุขฤทัย หอมชื่น


ถ้วยรางวัล

 

ประเภทรางวัล

1

คะแนนรวมทีมชาย-หญิง

2

คะแนนรวมทีมชาย
3คะแนนรวมทีมหญิง
4ผู้ฝึกสอนชายยอดเยี่ยม
5ผู้ฝึกสอนหญิงยอดเยี่ยม


http://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university