หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศขอให้นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ามากรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนเรียบร้อย
ประกาศขอให้นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ามากรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนเรียบร้อย

admin student
17 ตุลาคม 2566 10:01:39ประกาศขอให้นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ามากรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนเรียบร้อย มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับการบันทึกหน่วยกิจกรรม เนื่องจากท่านกรอกข้อมูลมาไม่ครบ 
ภายในวันจันทร์ที่ 11 นี้เท่านั้นหากไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี

To claim activity credit transcript, those students which shown in the attached list have to complete the missing information by Monday 11th !


https://www.facebook.com/photo/?fbid=691124623042106&set=a.462404189247485

#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th