หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร่วมจัดการแต่งกายชุดไทยยุครัตนโกสินทร์และแสดงฝีมือ ถ่ายภาพย้อนยุค
ร่วมจัดการแต่งกายชุดไทยยุครัตนโกสินทร์และแสดงฝีมือ ถ่ายภาพย้อนยุค

admin student
22 กันยายน 2566 10:21:37

การแต่งกายชุดไทยยุครัตนโกสินทร์และแสดงฝีมือถ่ายภาพย้อนยุค 
ให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการสุขภาพ
ยุคดิจิทัล HIDA (Health InnovationDigital Age) รุ่น 1-3 


อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ หัวหน้าสาขาวิชาการ ออกแบบนิเทศศิลป์ นำทีมนักศึกษา

  • “แคน”  เอกกวี สุวรรณเกตุ
  • “บูม”  ชินวัตร โพธิ์วัต
  • “มิว”  วรเมธ ดีนวล
  • “ปัน” ปัญญดา ศรีปล้อง
  • “ต้น”  พัสวี หัสจันทอง
  • “สิริ”  สิริญามนต์ ชัยเขว้า

ร่วมจัดการแต่งกายชุดไทยยุครัตนโกสินทร์ และแสดงฝีมือถ่ายภาพย้อนยุค ให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล HIDA (Health Innovation Digital Age) รุ่น 1-3
 
โดยนักศึกษาได้ฝึกการจัดกระบวนการทำงาน การจัดวางภาพ ท่าทาง การมอง แสงเงา การจัดองค์ประกอบเป็นที่ประทับใจให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรม การจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล HIDA (Health Innovation Digital Age) รุ่น 1-3  ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/701154528705782

#เรียนสวนนันดียังไง

#มีเวทีให้เล่น

#มีอีเว้นท์ให้ลอง 

#มีประสบการณ์หน้างานจริง

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th