หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ารับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังแผนงานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ ประจำปี 2564-2565
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ารับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังแผนงานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ ประจำปี 2564-2565

admin student
17 มกราคม 2565 16:21:26


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ารับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังแผนงานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ ประจำปี 2564-2565 เพื่อพิจารณารางวัลสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom) ในวันจันทร์ที่ 27 ธ.ค.2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยในภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. นางสาวอัญชลี กันจู ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุข อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำเสนอผลการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. นางสาวอัญชลี กันจู ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำเสนอการดำเนินงานด้านสนับสนุนและส่งเสริมป้องกันอันตรายต่อสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3075962952691126

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา