หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอเชิญ อบรมโทษภัยสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 2 "การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ผิดกฎหมาย และเรียนรู้รูปแบบภัยออนไลน์" วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญ อบรมโทษภัยสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 2 "การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ผิดกฎหมาย และเรียนรู้รูปแบบภัยออนไลน์" วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2565

admin student
14 มิถุนายน 2565 09:43:58ขอเชิญ อบรมโทษภัยสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 2

"การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ผิดกฎหมาย และเรียนรู้รูปแบบภัยออนไลน์" วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2565 สำหรับ นักศึกษารหัส 62-64

*** หมายเหตุ **

ต้องไม่เคยได้รับหน่วยกิจกรรม อบรมโทษภัยสื่อสังคมออนไลน์

ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 ก.พ. 65) มาก่อน

สำหรับคนที่ทำคะแนนได้ 7 คะแนนขึ้นไป จะได้รับหน่วยกิจกรรม 3หน่วย

แบบวัดความรู้หลังการอบรม https://forms.gle/3tvhwSEyphFZdbf28

คลิปการอบรมให้ความรู้ https://fb.watch/cLj3FS6sxU/

https://www.facebook.com/ssru.stu/videos/516816423506702

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา