หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หยุดยาวนี้ มีกิจกรรมดีๆ มาให้เก็บหน่วยกิจกรรมจ้าาาา
หยุดยาวนี้ มีกิจกรรมดีๆ มาให้เก็บหน่วยกิจกรรมจ้าาาา

admin student
10 พฤษภาคม 2565 15:25:14


หยุดยาวนี้ มีกิจกรรมดีๆ มาให้เก็บหน่วยกิจกรรมจ้าาาา

กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบนิทรรศการ (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยร่วมตอบคำถามเก็บหน่วยกิจกรรม เพียงตอบคำถาม ถูก ๗ ใน ๑๐ ข้อ รับไปเลย จำนวน ๓ หน่วยกิจกรรม

***(สำหรับนักศึกษารหัส ๖๒ - ๖๔)

*** นิทรรศการจะถูกเผยแพร่ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

หยุดยาวนี้ มีกิจกรรมดีๆ มาให้เก็บหน่วยกิจกรรมจ้าาาา

https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/a.1603677939919642/3160621210891966

http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา