หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "การประกวดการอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว
ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "การประกวดการอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว

admin student
12 มีนาคม 2562 15:49:44

     ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

"การประกวดการอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว" 

ซึ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรมได้ตามวันและเวลาที่ทางชมรมกำห

โดยสามารถดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามขั้นตอนการสมัครที่ 

เพจชมรมภาษาและวรรณศิลป์ มรภ.สวนสุนันทา