หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุม โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุม โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:55:44

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุม โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน


          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม มอบหมายการดำเนินงานภายใต้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเน้นกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. จิตอาสา 2. ไทยนิยม และ 3. การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานครทั้งนี้ อธิการบดี ได้มอบหมายให้ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับนายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และกิจการศิษย์เก่า  เข้าร่วมประชุม โดยสำนักการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมดังกล่าว
ข่าว: นายนิพนธ์  ชัยพฤกษทล/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายนิพนธ์  ชัยพฤกษทล

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university