หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เตรียมความพร้อม สำหรับการส่งเอกสาร ผู้กู้ยืมรายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา ชั้นปี 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรก
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เตรียมความพร้อม สำหรับการส่งเอกสาร ผู้กู้ยืมรายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา ชั้นปี 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรก

admin student
14 พฤศจิกายน 2565 16:39:53


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/465571992264038

      ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เตรียมความพร้อม สำหรับการส่งเอกสาร ผู้กู้ยืมรายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา ชั้นปี 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรก ขอให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดเตรียมเอกสารทั้งหมด เอกสารมีอะไรบ้างสามารถศึกษาได้จากประกาศ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับข้อปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด และทางกองทุนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะขอปิดรอบจองส่งเอกสาร รอบสุดท้ายในเวลา 16.00 น.

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา