หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > ประกาศแจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะเรียน "นักศึกษาวิชาทหาร" (รด.) ในปีการศึกษา 2566 ขอให้ดำเนินการดังนี้
ประกาศแจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะเรียน "นักศึกษาวิชาทหาร" (รด.) ในปีการศึกษา 2566 ขอให้ดำเนินการดังนี้

admin student
16 พฤษภาคม 2567 10:34:47
ประกาศแจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะเรียน "นักศึกษาวิชาทหาร" (รด.) 
ในปีการศึกษา 2566 ขอให้ดำเนินการดังนี้

To those students interesting in " Reserve Officer Training Cops Student (ROTCS) or Ro Dor in the academic year 2023, please proceed as follows: https://sdd.ssru.ac.th/th/news/view/studentarmy2023


-------------------------

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา