หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 ที่สนใจจัดตั้งชมรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งแบบจัดตั้งต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และ จัดตั้งใหม่
ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 ที่สนใจจัดตั้งชมรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งแบบจัดตั้งต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และ จัดตั้งใหม่

admin student
07 กันยายน 2566 09:48:25


ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 ที่สนใจจัดตั้งชมรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งแบบจัดตั้งต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และ จัดตั้งใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด ต่างๆ

คลิก https://drive.google.com/.../1HlOl51iTkxxO...

ตั้งแต่วันนี้ จงถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

To start the student clubs, we invite sophomore and junior students to propose the student clubs Academic Year 2023. You can go over form, documents, policies and procedures at https://drive.google.com/.../1HlOl51iTkxxO... and get you set up to be a fully active club. Deadline is on 21 July 2023 . More info at 02-160-1355
-------

https://www.facebook.com/photo/?fbid=659200822901153&set=a.462404189247485
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา