หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > Student Kick Off Project Ep.6
Student Kick Off Project Ep.6

admin student
27 ตุลาคม 2563 12:02:06


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการหมุนเวียนฝาอย่างมีค่าร่วมรักษาชีวิตสัตว์ทะเล ณ สนามกีฬา ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

#studentkickoffep6

#กองพัฒน์สวนสุนันทา 

#SSRUหมุนเวียนฝาอย่างมีค่าร่วมรักษาชีวิตสัตว์ทะเล

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา