หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาส่งสัญญา กยศ.คึกคัก
นักศึกษาส่งสัญญา กยศ.คึกคัก

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:52:37

นักศึกษาส่งสัญญา กยศ.คึกคัก 


          วันที่ 16 – 29 ตุลาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายทุนการศึกษา ได้นัดหมายนักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เข้าส่งสัญญา ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 2 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้กับสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อไป  ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามเกณฑ์ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กว่า 1,600 คน เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาต่อไปข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university