หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

admin student
14 กุมภาพันธ์ 2563 09:54:02

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอแจ้งให้นักศึกษาที่ไม่ได้จองออนไลน์ส่งเอกสารสัญญา
กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562
รายใหม่ และ รายเก่าเคยกู้ยืมจากสถานศึกษาเดิม ชั้นปีที่ 1
และรายใหม่ ชั้นปีอื่นๆ ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรก
สามารถส่งสัญญาพร้อมเอกสารแนบได้
➡️ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
???? ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เท่านั้น
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3
สามารถขอรับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
หมายเหตุ
ขอให้นักศึกษาที่พลาดการจอง เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการแก้ไขต่อไป และจะไม่เปิดรอบการส่งเพิ่มในทุกกรณี
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา