หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

admin student
12 กันยายน 2566 14:03:03มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ท่านเจ้าของทุน แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วม ทั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 นี้ มีนักเรียนและนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิน 110  คน แบ่งออกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 104 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 940,000บาท ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา