หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > นักศึกษา ที่สนใจในการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษา ที่สนใจในการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

admin student
16 สิงหาคม 2562 13:24:19

นักศึกษา ที่สนใจในการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษา ที่สนใจในการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สามารถทำการโหลด แบบฟอร์มเอกสารการจัดตั้ง และ หลักเกณฑ์การจัดตั้ง
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562


https://www.facebook.com/ssru.stu

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssr

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒสวนสุนันทา