หน้าหลัก > ข่าว > > ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้ Email ของมหาวิทยาลัย กรุณาตอบแบบสำรวจภายในวันอังคารที่ พฤศจิกายน 2564
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้ Email ของมหาวิทยาลัย กรุณาตอบแบบสำรวจภายในวันอังคารที่ พฤศจิกายน 2564

admin student
06 มกราคม 2565 13:55:53

       ขอเชิญนักศึกษาตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้ Email ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาในการได้รับฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมความพร้อมของการให้บริการนักศึกษา ขอให้นักศึกษาโปรดตอบข้อมูลที่เป็นจริง https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3052514371702651

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา