หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > เชิญอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและผู้สนใจ สมัครทุน Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Secondary School Educators (Teachers) ประจำปี 2562
เชิญอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและผู้สนใจ สมัครทุน Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Secondary School Educators (Teachers) ประจำปี 2562

admin student
01 พฤศจิกายน 2561 14:00:14

            เชิญอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและผู้สนใจ สมัครทุน  Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Secondary School Educators (Teachers) ประจำปี 2562 สามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 นี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที

https://th.usembassy.gov/announcement-2019-susi-secondary-school-educators

            โครงการ SUSI for Secondary School Educators เปิดโอกาสให้อาจารย์และผู้เขียนหลักสูตร/แผนการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ได้ไปแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ภาษาและค่านิยมของสหรัฐฯ ที่ประเทศสหรัฐฯ นาน 5 สัปดาห์ เพื่อนำกลับมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในไทย