หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ดำเนินการเชิงรุกเตรียมความพร้อม ด้าน Talent ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดำเนินการเชิงรุกเตรียมความพร้อม ด้าน Talent ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin student
15 ธันวาคม 2564 16:55:53

           วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ดำเนินการเชิงรุกเตรียมความพร้อม ด้าน Talent ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ โดยได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี และ อาจารย์อวัสดาการต์ ภูมี ให้คำแนะนำ ปรึกษาการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งในส่วนของการขับร้อง วงดนตรี และ การเต้น Cover dance เพื่อวางแผนดำเนินงานขั้นต่อไป

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3051685835118838

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา