หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > "ขนมมะขามเทศ" ของดีหาทานยากจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
"ขนมมะขามเทศ" ของดีหาทานยากจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

admin student
11 พฤษภาคม 2565 10:21:18


#Dokkaewkickstartproject

"ขนมมะขามเทศ" ของดีหาทานยากจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากความสามารถ ของ นายวุฒิพงษ์ ผลลำใย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วัตถุดิบจากท้องถิ่น....ต่อยอดสู่อาชีพ

https://youtu.be/QeRinGAJH3w

ไม่มีหน่วยกิจกรรม

ตอบแบบสอบถามการทำกิจกรรมด้วยน๊าาาา

https://forms.gle/4LsCaHcfC14zzreF9

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3167551310198956

#ssrujobfair

#84ปีสวนสุนันทา

#กองพัฒนานักศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา