หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ก่อนไปค่ายอาสา ชมรมธารน้ำใจให้น้องครั้งที่ 11
ก่อนไปค่ายอาสา ชมรมธารน้ำใจให้น้องครั้งที่ 11

admin student
14 กุมภาพันธ์ 2563 09:03:10


ก่อนไปค่ายอาสา ชมรมธารน้ำใจให้น้องครั้งที่ 11 ทางชมรมของเราได้ช่วยกัน ร่วมมือขนย้ายอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ที่ทางชมรมจะไปช่วยพัฒนาให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง ????
ในระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
#ค่ายอาสาธารน้ำใจให้น้องครั้งที่11

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา