หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โอกาสสำคัญของคน GEN Z ที่จะผนึกไอเดียและมรดกวัฒนธรรมไทย ชิงโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท
โอกาสสำคัญของคน GEN Z ที่จะผนึกไอเดียและมรดกวัฒนธรรมไทย ชิงโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

admin student
10 มีนาคม 2565 10:16:54

โอกาสสำคัญของคน GEN Z ที่จะผนึกไอเดียและมรดกวัฒนธรรมไทย

ชิงโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมสัมผัสประสบการณ์การอบรมจากวิทยากรมืออาชีพ และโอกาสพัฒนาผลงานสู่ระดับสากล การประกวดออกแบบ "ไทยทะยาน" เริ่มแล้ววันนี้!

การประกวดออกแบบที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากคนรุ่นใหม่ 

"ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z"

เปิดรับสมัคร 4 หมวดหมู่ ได้แก่

1. การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย

2. การประกวดออกแบบเครื่องประดับ

3. การประกวดงานสร้างสรรค์ (จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม)

4. การประกวดภาพยนต์โฆษณา

ข้อกำหนด ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3104644449822976

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา