หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

admin student
07 กันยายน 2566 15:43:48


ทรงพระเจริญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์ https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=1055

Long live the king Celebrations on the auspicious occasion of His Majesty Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun's birthday anniversary on July, 28, 2023..

The management, staff and students of Suan Sunandha Rajabaht University  would like to humbly extend our loyal greetings and best wishes for His Majesty's happiness, health, and longevity in this celebration.

You are invited to sign the blessing His Majesty via online system https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=1055

https://www.facebook.com/photo/?fbid=676808401152897&set=a.462727102561029

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา