หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมประชุมกับ Center for Professional Assessment (CPA) Thailand ผู้แทนจัดสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC)
กองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมประชุมกับ Center for Professional Assessment (CPA) Thailand ผู้แทนจัดสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC)

admin student
11 กุมภาพันธ์ 2565 14:26:47


               เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสมัครงานด้วยผลคะแนน TOEIC กองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมประชุมกับ Center for Professional Assessment (CPA) Thailand ผู้แทนจัดสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC,   การประสานงานในการดำเนินการการทดสอบ TOEIC Bridge Test และ TOEIC Test  ณ ศูนย์สอบและในสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้มาตรฐานในการให้บริการผู้สอบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับผู้สอบ

https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/a.1603677939919642/3100136993607055/

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา