หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาแล้วการอบรมรุ่นที่ 2 ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 62-64)
มาแล้วการอบรมรุ่นที่ 2 ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 62-64)

admin student
10 มีนาคม 2565 15:04:43มาแล้วการอบรมรุ่นที่ 2 ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 62-64) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล (ITA)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (สร้างเกราะให้วันใสเกลาหัวใจให้สะอาด) รุ่นที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (กิจกรรมตลอดวัน) รับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านโปรแกรม Zoom จะได้รับการบันทึกหน่วยกิจกรรม จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม รับจำนวน 250 คน

ลงทะเบียน https://forms.gle/hJTPghnehDLpGvTq5

และนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม และทำแบบทดสอบผ่านทาง Facebook Live เพจกองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้สามารถบันทึกหน่วยกิจกรรม ได้ 3 หน่วยกิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับหน่วยกิจกรรมเพียงทางเดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำมารวมกันได้

หมายเหตุ : ผู้ที่ทำการเข้าร่วมในรุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว จะไม่สามารถเก็บหน่วยกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมในรุ่นที่ 2 ได้

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3126023964351691

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา