หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562
มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

admin student
21 พฤษภาคม 2563 12:13:20

มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยแบ่งออกเป็น นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 7 คน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 คน และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า จำนวน 2 คนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

http://sdd.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th

https://www.youtube.com/watch?v=62-Rq3U0rcw&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา