หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16

admin student
07 กันยายน 2566 14:47:05


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยน้องๆ นักศึกษา จากองค์การนักศึกษา

"เอสเทล"         สุทธนัย สงเชื้อ

"โชกี้โชกี้"         โชคชัย ผาสุก

    "ตาล"             พรรวษา สินสกล

     "พลอย"          ช่อลดา ศรีหานาม

    "จีจี้"              วรัญญา ทองอาจ
"มด"              ศิริพร บุญแรง
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 “Up skillsครอบครัววิศวกรสังคม” โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  เป็นประธาน 

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทร จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2566

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid02jvYs2RnwBAmGDK3Hmz1Zh1NvcMmMmibBVdLsabdJJnsVMBDFGoR1jT1BDgB5zAJ3l

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา