หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีแนวคิดหรือโครงการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทย
สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีแนวคิดหรือโครงการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทย

admin student
11 กุมภาพันธ์ 2565 11:05:42


สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีแนวคิดหรือโครงการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทย ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตย หลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน และการปกป้องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สามารถสมัครเข้ารับทุนการดำเนินงานในหัวข้อเหล่านี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยจะมีการพิจารณามอบทุนตลอดระยะเวลารับสมัคร อ่านประกาศรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://go.usa.gov/xtaBy

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3087701571517264

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา