หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา #ส่วนต่างค่าเทอม 1/2565 ครั้งที่ 2
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา #ส่วนต่างค่าเทอม 1/2565 ครั้งที่ 2

admin student
13 กุมภาพันธ์ 2566 16:06:44


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาส่วนต่างค่าเทอม 1/2565 ครั้งที่ 2

การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
นักศึกษาที่กู้ยืม กองทุน กยศ. ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินที่จะต้องชำระส่วนต่าง

https://www.facebook.com/photo/?fbid=619820419949010&set=a.533795351884851

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา