หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > “จิตอาสาเยี่ยมเพื่อนยามยาก”
“จิตอาสาเยี่ยมเพื่อนยามยาก”

admin student
14 กุมภาพันธ์ 2563 09:16:18


เสาร์ ที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเยี่ยมเพื่อนยามยาก” ณ วัดวังขยายทายิการาม จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยการดำเนินงานตามพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา