หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองฯ กิจการนักศึกษา ร่วมเสวนา 4 สภา ครั้งที่ 12
รองฯ กิจการนักศึกษา ร่วมเสวนา 4 สภา ครั้งที่ 12

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:48:21

รองฯ กิจการนักศึกษา ร่วมเสวนา 4 สภา ครั้งที่ 12


          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยจัด การประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 12) ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมี นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมการประชุมดังกล่าว

          ซึ่งในช่วงเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

          ต่อจากนั้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้นำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ต่อด้วยการนำเสนอนำเสนอจุดเน้น โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยมี ผู้แทนคณะกรรมการทั้ง 3 สภา ซึ่งประกอบด้วย สภาวิชาการ, กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และสภาคณาจารย์ฯ และนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานในปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ  

          ปิดท้ายช่วงเช้า ด้วยการนำเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี, ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง, ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

          ต่อด้วยในช่วงบ่ายวันเดียวกัน องค์การนักศึกษา ,สภานักศึกษา,ผู้แทนนักศึกษาจากศูนย์การศึกษา ทั้ง 4 ศูนย์ ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อีกด้วย เปิดประเด็นร้อนด้วยหัวข้อ "จะใช้ประโยชน์จาก Tablet อย่างไร และความพึงพอใจต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปข่าว: นางสาวสุวิมล เทพนม/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวสุวิมล เทพนม

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university