หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมปันน้ำใจสู่ชาวบ้านบ้านกิ่วไฮ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมปันน้ำใจสู่ชาวบ้านบ้านกิ่วไฮ

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:11:29


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมปันน้ำใจสู่ชาวบ้านบ้านกิ่วไฮ

           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมกิจกรรมสุนันทาปันน้ำใจ ครั้งที่ 4  ซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับนักศึกษากลุ่มผู้นำนักศึกษากว่า 30 คน ซึ่งในปีนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้น ณ บ้านกิ่วไฮ      อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านบนดอยเชียงกลุ่มดังกล่าว ขาดแคนเสื้อผ้า เครื่องใช้ในช่วงหน้าหนาวกันหลายครัวเรือน ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมกันจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ร่วมบริจาคให้กับชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวต่อไป


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university