หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

admin student
15 พฤศจิกายน 2564 10:51:01

             

                   วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าพบท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา และตัวแทนสโมสรนักศึกษา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโครงการ ”รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร“ เพื่อเยี่ยมเยียน ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระจายองค์ความรู้ สร้างช่องทางการสื่อสาร แบ่งปัน อัพเดทข้อมูลที่ตรงกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการนักศึกษา และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบการประชุมแบบ Social Distancing และการประชุมออนไลน์ในระบบ Google Meet

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3008231979464224

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา