หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ นักกีฬาเคนโด จากชมรมเคนโด มหาวิทยาลัยมหิดล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ นักกีฬาเคนโด จากชมรมเคนโด มหาวิทยาลัยมหิดล

admin student
13 กุมภาพันธ์ 2563 20:05:48


เย็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ นักกีฬาเคนโด จากชมรมเคนโด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมฝึกซ้อมกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "SSRU Kendo Club" สำหรับการเตรียมความพร้อม การแข่งขันเคนโด 17th Nakane Cup Kendo Tournament 2019 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา