หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > มาแล้วผ่อนผันทหาร สำหรับผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2545 !!!!!
มาแล้วผ่อนผันทหาร สำหรับผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2545 !!!!!

admin student
04 กรกฏาคม 2566 11:18:41


   มาแล้วผ่อนผันทหาร สำหรับผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2545 !!!!! ด้วยกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาที่มีอายุครบ 21 ปี ในปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เกิดในปีพุทธศักราช 2545 และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยจะต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก (แบบ สด.35) ณ ท้องที่ภูมิลำเนาทหารของตนเองและนำหลักฐานดังกล่าวมายื่นที่สถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่เพื่อดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันทหารฯ ดำเนินการจัดส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565


ยกเว้นนักศึกษาที่ศึกษาสังกัดวิทยาเขตนครปฐม ได้แก่

- วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

- วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

- วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน

   ทุกศูนย์ให้การศึกษา เนื่องจากต้องยื่นเอกสารที่วิทยาเขตนครปฐม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวินัยนักศึกษา 021601530

https://line.me/.../3fvh5zPhVXfvJGO169YRKk3TudK3X1EmmPM8q...


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/508149344672969

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา