หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาขอแจ้งปิดทำการและงดการให้บริการทุกส่วนงาน ตั้งแต่วันที่ 3-5 มิถุนายน 2566
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาขอแจ้งปิดทำการและงดการให้บริการทุกส่วนงาน ตั้งแต่วันที่ 3-5 มิถุนายน 2566

admin student
10 มิถุนายน 2566 11:31:27
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาขอแจ้งปิดทำการและงดการให้บริการทุกส่วนงานตั้งแต่วันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ 
ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกครับ

Please be informed that Student Development Division will be closed from June 3-5, 2023 due to the holidays. We will resume to normal operation on June 6, 2023.  Thank you for your kind attention and we apologize for the inconvenience this may cause.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=635120388642530&set=a.462404189247485
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา