หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาจานร่อนประเภทอัลทิเมนขั้นพื้นฐาน ระดับ B (FDAT Game Advisor "B" Certificate)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาจานร่อนประเภทอัลทิเมนขั้นพื้นฐาน ระดับ B (FDAT Game Advisor "B" Certificate)

admin student
16 ธันวาคม 2564 10:07:14

       เช้าวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาจานร่อนประเภทอัลทิเมนขั้นพื้นฐาน ระดับ B (FDAT Game Advisor "B" Certificate) ปี พ.ศ.2564 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3058850777735677


http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา