หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม

SSRUMARKET
#ssrujobfair#กองพัฒนานักศึกษา#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-----------http://sdd.ssru.ac.th  http ...
20 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 72
หน้าอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กอ
สมัครประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2565
สมัครได้ที่https://forms.gle/oVAaef5NPobZEFgy8----เกณฑ์การเข้าแข่งขัน(ล่าสุด) เกณฑ์การประกวดกระทงปี2 ...
27 ต.ค. 65 - 1 ต.ค. 75
อาคารวรลักษณ์ณานงค์ (กองพัฒนานักศึกษาสวนสุนันทา) U Thong Nok Road, Dusit, Dusit District, Bangkok
กิจกรรมย้อนหลัง