หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม
ข่าวประชุม

กองพัฒนานักศึกษา (เจ้าภาพ) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ปีงบ’ 62 ระดับหน่วยงาน
กองพัฒนานักศึกษา (เจ้าภาพ) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ปีงบ’ ...
04 กรกฏาคม 2562 17:51:55
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562    &nb ...
04 กรกฏาคม 2562 17:55:18
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2562 ระดับมหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งท ...
04 กรกฏาคม 2562 17:55:32
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุม โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุม โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน        & ...
04 กรกฏาคม 2562 17:55:44
การประชุมคณะกรรมการติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/256 ...
04 กรกฏาคม 2562 17:47:34
รองฯ กิจการนักศึกษา ร่วมเสวนา 4 สภา ครั้งที่ 12
รองฯ กิจการนักศึกษา ร่วมเสวนา 4 สภา ครั้งที่ 12          มหาวิทยาลัยรา ...
04 กรกฏาคม 2562 17:48:21
ฝ่ายวินัยฯ ประชุมปรับปรุง JD งาน มุ่งสนองนโยบายบริการนักศึกษาเป็นสำคัญ
ฝ่ายวินัยฯ ประชุมปรับปรุง JD งาน มุ่งสนองนโยบายบริการนักศึกษาเป็นสำคัญ      &nbs ...
04 กรกฏาคม 2562 17:48:31
ข่าวย้อนหลัง