หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม
ข่าวประชุม

ประชุม คกก. ฝ่ายจัดทำวีดิทัศน์และหนังสือประกาศเกียรติคุณ ครั้งที่ 1/62
            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ...
11 มีนาคม 2562 11:13:55
ผอ.กองพัฒนานักศึกษา รับนโยบาย ปรับ R2R บุคลากร “เน้นการพัฒนางาน”
    จากการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับเปลี่ยนงบประมาณ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจ ...
07 กุมภาพันธ์ 2562 10:47:35
ประชุมเตรียมความพร้อม อบรม Eng นักศึกษาครุศาสตร์
ประชุมเตรียมความพร้อม อบรม Eng นักศึกษาครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ผศ.สิริอร จำปาท ...
14 มกราคม 2562 11:48:44
ข่าวย้อนหลัง